డభై ఎనిమిదేళ్ళ కుర్రాడికి నివాళి


ఒక యుగం ముగిసింది. నిర్మాతే సినిమా కి మూలవిరాట్టైన యుగం. దానికి యుగపురుషుడు రామానాయుడు గారు. ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మబలం, ఉత్సాహం, అసమానం. కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం డి వి నరసరాజు గారు ఒక కొత్త పంధా కద్ధ తయారు చేసారు, హీరో కి డ్యుఅల్ రోల్ తో. చాలా మంది నిర్మాతలు చాలా బాగుందన్నారు. కాని సినిమా తీయటానికి జంకారు. మూడు నాలుగేళ్ళు అలాగే పడివుంది, పూర్తిగా రెడీ ఐన ఆ స్క్రిప్టు. అప్పుడే ఒక … Continue reading డభై ఎనిమిదేళ్ళ కుర్రాడికి నివాళి

I totally agree with the Censor-in-Chief; Why do you need 36 cuss words when 1 dirty one will do: ‘Pahlaj-Nihalani’


I usually refrain from using foul language in my writing or movies, especially for the protagonist. But this is one instance when I would root for every person who tweets a profanity attached to Pahlaj Nihalani’s name. Like, “Pahlaj #@*^#* Nihalani”. I wish the whole nation tweets this twerp out of the country. He claims … Continue reading I totally agree with the Censor-in-Chief; Why do you need 36 cuss words when 1 dirty one will do: ‘Pahlaj-Nihalani’