సీతారాముడి షష్ఠి


కొన్ని రోజుల క్రితం సిరివెన్నెలకు అరవై నిండాయట. ఊహలకు వయసుమైలురాళ్ళేంటో,పూల తోట లో గడియారం ముళ్ళ బాటలా. ఏది ఏమైనా, ఇది ఒక మజిలీ అని ప్రపంచం కోకిలై కూస్తుంది గనక, నావి కొన్ని జ్ఞాపకాలు. రాంగోపాల్ వర్మ ద్వారా నేను సీతరామ శాస్త్రి ప్రైవెట్ (అంటే అప్పటికి సినిమాల్లో రాని) పాటలకు అభిమానిని. వాటిలో కొన్ని తర్వాత సినిమాల్లో బలంగా చొరబడ్డాయి: 'సురజ్యమవలేని', 'నిగ్గదీసి అడుగు', 'జగమంత కుటుంబం'. పోయెట్రీ కీ సయెన్స్ కీ చుక్కెదురని … Continue reading సీతారాముడి షష్ఠి

I totally agree with the Censor-in-Chief; Why do you need 36 cuss words when 1 dirty one will do: ‘Pahlaj-Nihalani’


I usually refrain from using foul language in my writing or movies, especially for the protagonist. But this is one instance when I would root for every person who tweets a profanity attached to Pahlaj Nihalani’s name. Like, “Pahlaj #@*^#* Nihalani”. I wish the whole nation tweets this twerp out of the country. He claims … Continue reading I totally agree with the Censor-in-Chief; Why do you need 36 cuss words when 1 dirty one will do: ‘Pahlaj-Nihalani’

K Balachander – This Neer Kumizhi (Water Bubble) is Forever


His name may mean ‘new moon’, but Balachander was a full moon of the Indian film firmament that hardly waned for fifty years. His silver glow reflected on over a 100 films in 5 languages. Incredibly, he directed nearly 80 of them; some makers may have done more films, but none grappled with such varied … Continue reading K Balachander – This Neer Kumizhi (Water Bubble) is Forever